نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
شمش فولادی(قم) شمش فولادی 125*125 قم 23,350 تومان
شمش فولادی(سمنان) شمش فولادی 125*125 سمنان 23,450 تومان
شمش فولادی(ساوه) شمش فولادی 125*125 ساوه 23,400 تومان
شمش فولادی(قزوین) شمش فولادی 150*150 قزوین 23,450 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 150*150 یزد 23,000 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 100*100 یزد 24,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ورق 15 کارخانه تهران فولاد مبارکه 243,000 تومان
ورق سیاه ورق 15mm کارخانه تهران فولاد مبارکه 243,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 20 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 18 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 300 اصفهان ذوب آهن 16,200,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 270 اصفهان ذوب آهن 13,200,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 240 اصفهان ذوب آهن 12,100,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 220 اصفهان ذوب آهن 10,400,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 200 اصفهان ذوب آهن 9,400,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 180 اصفهان ذوب آهن 6,250,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 160 اصفهان ذوب آهن 5,350,000 تومان
تیرآهن ذوب آهن اصفهان تیر آهن 140 اصفهان ذوب آهن 4,250,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
شمش فولادی(قم) شمش فولادی 125*125 قم 23,350 تومان
شمش فولادی(سمنان) شمش فولادی 125*125 سمنان 23,450 تومان
شمش فولادی(ساوه) شمش فولادی 125*125 ساوه 23,400 تومان
شمش فولادی(قزوین) شمش فولادی 150*150 قزوین 23,450 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 150*150 یزد 23,000 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 100*100 یزد 24,000 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 125*125 یزد 23,100 تومان
شمش فولادی شمش فولادی 125*125 اصفهان 23,200 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
کارشناس های صنایع فولاد کاوه
دسترسی سریع به کارشناس های صنایع فولاد کاوه از بخش ذیل امکان پذیر است
محمدرضا عنقایی
مدیر فروش
09122222921
....
کارشناس فروش
02126653372
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم