صنایع فولاد کاوه

قیمت صنایع فولاد کاوه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 22,050 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 22,050 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 20 کارخانه ساوه فولاد کاوه 22,050 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 18 کارخانه ساوه فولاد کاوه 22,050 تومان