استخدام

“منابع انسانی مجموعه صنایع فولاد کاوه”

اگر فکر میکنید که میتوانید در صنعت فولاد کاوه کار خود را شروع کنید و با ما همکار داشته باشید

فرم زیر را تکمیل نمایید تا حتما در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود

صنایع فولاد کاوه به همکاری با شما افتخار میکند