میلگرد

قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه را روزانه میتوانید از وبسایت ما مشاهده کنید

قیمت میلگرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 15,600 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 20 کارخانه ساوه فولاد کاوه 15,600 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 18 کارخانه ساوه فولاد کاوه 15,600 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 15,600 تومان