میلگرد

قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه را روزانه میتوانید از وبسایت ما مشاهده کنید

قیمت میلگرد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 20,500 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 20,500 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 20 کارخانه ساوه فولاد کاوه 20,500 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 18 کارخانه ساوه فولاد کاوه 20,500 تومان