جدول وزنی میلگرد فولاد کاوه

جدول وزنی میلگرد فولاد کاوه

میلگرد آجدار سایزاستانداردmin وزنmax وزن
16A317کیلوگرم18کیلوگرم
18A321.5 کیلوگرم22.5 کیلوگرم
20A326.5 کیلوگرم27.5 کیلوگرم
22A332.5 کیلوگرم32.5 کیلوگرم