در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 28,100 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 28,100 تومان
شمش فولادی(قم) شمش فولادی 125*125 قم 25,000 تومان
شمش فولادی(سمنان) شمش فولادی 125*125 سمنان 25,100 تومان
شمش فولادی(ساوه) شمش فولادی 125*125 ساوه 25,050 تومان
شمش فولادی(قزوین) شمش فولادی 150*150 قزوین 25,050 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 150*150 یزد 24,750 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 100*100 یزد 25,700 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 125*125 یزد 24,750 تومان
شمش فولادی شمش فولادی 125*125 اصفهان 24,850 تومان