در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 26,700 تومان
شمش فولادی(قم) شمش فولادی 125*125 قم 23,350 تومان
شمش فولادی(سمنان) شمش فولادی 125*125 سمنان 23,450 تومان
شمش فولادی(ساوه) شمش فولادی 125*125 ساوه 23,400 تومان
شمش فولادی(قزوین) شمش فولادی 150*150 قزوین 23,450 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 150*150 یزد 23,000 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 100*100 یزد 24,000 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 125*125 یزد 23,100 تومان
شمش فولادی شمش فولادی 125*125 اصفهان 23,200 تومان