در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 16 کارخانه ساوه فولاد کاوه 22,050 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 22,050 تومان
شمش فولادی(قم) شمش فولادی 125*125 قم 19,250 تومان
شمش فولادی(سمنان) شمش فولادی 125*125 سمنان 19,400 تومان
شمش فولادی(ساوه) شمش فولادی 125*125 ساوه 19,400 تومان
شمش فولادی(قزوین) شمش فولادی 150*150 قزوین 19,550 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 150*150 یزد 19,150 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 100*100 یزد 19,000 تومان
شمش فولادی(یزد) شمش فولادی 125*125 یزد 19,000 تومان
شمش فولادی شمش فولادی 125*125 اصفهان 19,150 تومان