میلگرد صنایع فولاد کاوه

  • کد محصول oeip7m
  • سایز 22
  • برند فولاد کاوه
  • طول شاخه 12 متر
  • واحد شاخه
  • محل تحویل کارخانه ساوه
  • وزن تقریبی 27
محمدرضا عنقایی
مدیر فروش
09122222921
محمدرضا عنقایی
مدیر فروش
09122222921
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 28,100 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 28,100 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 28,100 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 27,900 تومان
میلگرد صنایع فولاد کاوه میلگرد 22 کارخانه ساوه فولاد کاوه 27,900 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن صنایع فولاد کاوه